Diatermi

Diatermi är en behandlingsmetod av bl.a generande hårväxt.
Metoden är sedan länge godkänd av Landstinget.
Diatermi fungerar så att man med hjälp av en mycket tunn platinanål går ner i hårkanalen till hårlöken.
Ström släpps på för en halv sekund.
En förbränning av hårlöken äger då rum. Dock förstörs inte alltid hela hårlöken p.g.a att strömfördelningen inte är större än diametern på nålen, varför upprepade behandlingar krävs. Intervallerna mellan behandlingarna blir längre och långre, stråna blir tunnare och finare för varje behandling, för att till slut upphöra helt.